Τρόποι Πληρωμής
Δεν εφαρμόζονται τέλη του συστήματος πληρωμών
Visa
Δεν υπάρχει μέγιστο όριο ποσού. Τυχόν επιστροφή χρημάτων θα γίνει απευθείας στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.
Mastercard
Δεν υπάρχει μέγιστο όριο ποσού. Τυχόν επιστροφή χρημάτων θα γίνει απευθείας στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή
Apple Pay
Διατίθεται στο πρόγραμμα περιήγησης Safari σε κινητά και υπολογιστές.
Δεν υπάρχει μέγιστο όριο ποσού. Τυχόν επιστροφή χρημάτων θα γίνει απευθείας στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.
Google Pay
Διατίθεται στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome σε κινητά και υπολογιστές.
Δεν υπάρχει μέγιστο όριο ποσού. Τυχόν επιστροφή χρημάτων θα γίνει απευθείας στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.
Maestro
Δεν υπάρχει μέγιστο όριο ποσού. Τυχόν επιστροφή χρημάτων θα γίνει απευθείας στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.